Hjärnan, känslor, ångest och lite till hur hänger det ihop? Jag har tidigare skrivit om vad de 9 grundkänslor är. Vidare skall vi djupdyka i de olika grundkänslorna. Lycka, glädje, intresse, förvåning, sorg, rädsla & ilska är känslor jag har skrivit om hittills. Nu djupdyker vi i grundkänslan Skam.

skam

Vad är skam?

Samtliga grundkänslor jag har skrivit om hitintills och framöver kommer skriva om är från boken ”Lycka nu” skriven av Titti Holmer. Hon driver väldigt bra om dessa 9 grundkänslor och jag har kollat hennes referenser som är vettiga. Därav tycker jag att jag kan ta inspiration av hennes skrivande.

Så, skam, vad är det? Jo skam något som också kan kallas för förödmjukelse har vi för att det är knuten till vårt behov av andra människor. Känslan skriver Titti i sin bok att den hjälper oss att anpassa oss i grupper. Vilket innebär att vi i en grupp inte ska sticka ut så mycket att det skapas utanförskap. Det som händer när vi känner skam är att våra positiva känslor dör och upplevelsen av att vi är värdefulla försvinner. Vilket medför att att vi drar oss undan från andra människor och med de skapar ett socialt fobi. Just för att vi är rädda att igen bli förlöjligad.

Hur uttrycker sig skam?

När vi känner känslan skam så sänker vi blicken, böjer ner huvudet och rodnar.

Hur kan man hantera skammen?

Precis som med de andra känslorna behöver en känna igen hur de funkar på dig för att sedan kunna hantera det. För att kunna definiera dina skamkänslor är exempel på frågor:

  • När skäms du?
  • Hur vet du att du skäms?
  • Vart känns det i kroppen?

Sammanfattningsvis …

Skam är alltså en känsla som vi får för att vi ska lära oss att anpassa oss efter andra människor. Detta med anledningen att vi inte ska bli utstötta eller känna oss utanför. När vi känner skam så det vi gör är exempelvis känner rodnad. En intressant tanke är är denna känslan när vi lever i ett individualistisk samhälle. Samt att det är viktigt att sticka ut om man skall bli sedd.. Viktigt att kunna se förbi denna känsla då.

Skam, vad det är och hur vi hanterar det?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *