Självkänsla är väldigt viktig att bygga upp för att skapa en trygg och naturlig relation till dig själv. Den påverkar också hur du förväntar dig att andra ska agera mot dig.

självkänsla

Vad betyder det?

Definitionen är ”Medveten om din egna personliga värde”. Det innebär att det handlar om hur du värderar dig själv. Är du snäll mot dig själv och behandlar dig själv som din egen bästa vän har du en god självkänsla. Däremot om du behandlar dig själv dåligt och nedvärderar dig själv kan det innebär att du har en låg självkänsla. Därav kan det leda till någon form av psykisk ohälsa.

Självkänsla kan illustreras som ett hus: för att huset ska kunna klara av alla väder, starka vindar och kanske även jordbävningar behöver huset ha en stabil grund att stå på. Densamma gäller självkänslan. För att klara av motgångar i livet behövs en god grund att stå på.

Maarit Johnson som forskat inom samma ämne i över 20 år förklarar också att det finns en yttre och inre självkänsla. Den inre är den självacceptansen, inställning och det förhållningssättet du har till dig själv – oberoende av de yttre faktorer så som hur många vänner du har eller hur du ser ut. Den yttre är den delen av självkänslan som är beroende av yttre faktorer, som exempelvis utseende och framgång. Om Maarit kan du läsa mer om här.

Varför en god självkänsla 

Ju starkare din självkänsla är, desto bättre kan du hantera kriser och förluster i kärlek eller arbete. Om den är låg innebär det att du inte värderar dig själv högt. För många innebär det att gå med en känsla av att inte förtjänar att bli älskad. Det kan exempelvis leda till olyckliga val av partner och vänner, samt göra så att du försätter dig i besvärliga situationer. Du ger dig helt enkelt vad du tror att du förtjänar!

Här kan du lära dig mer